Ohjeita aineiston toimitukseen

Voit toimittaa materiaalin dokumenttina eps-, ai- tai pdf-muodossa mm. seuraavilla ohjelmilla:

  • Corel Draw
  • Adobe Illustrator
  • InDesign

Tulostettavat teipit

Huom! Mainonnansuunnittelijoille tiedoksi tulostettaviin teippeihin liittyen. Teippien suunnittelu on suositeltavaa tehdä seuraavilla ohjelmilla:

  • Adobe Illustrator
  • Photoshop

Huomioitavaa on, että esim. AutoCad2005-tiedostot eivät sovellu suoraan tulostukseen. Kun käytät edellä mainittuja ohjelmistoja, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Tarkista ennen aineiston toimittamista tuotantoon, että esim. eps-, ai- ja pdf-muodot sisältävät varmasti vektorimuotoisen tiedoston. Jos vektorointi puuttuu, teemme sen lisätyönä.

Värikuvat ja fontit

Vastaanotamme värikuvia CMYK-väreissä. Soveltuvat tiedostotyypit kuvissa ovat jpg, tiff ja eps.

Tiedoksi mainonnansuunnittelijoille: väreistä (ns. input-profiilit) CMYK EUROSCALE COATED tai FOGRA 27, 39 tai RGB ADOBE 1998.

Kuvaresoluution ja erityisesti skannattujen kuvien osalta on hyvä tiedustella tuotannon ohjeet kuvan laatutasoon ennen varsinaista tuotantovaihetta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää kuvan koko 1:1 resoluutio 100–150 dpi.

Soveltuvat fonttimuodot ovat True type (ttf) ja Open type font (otf).

Kaikista erikoisfonttien tai värikuvien käyttöön liittyvistä yksityiskohdista on myös hyvä keskustella asiantuntijamme kanssa ennen aineiston tuotantovaihetta. Mikäli fontit eivät ole asiakkaan lähettämässä tiedostossa asianmukaisessa käsittelymuodossa, on ne aina vektoroitava ennen tuotantovaihetta (työ veloitetaan erikseen).

Aineiston toimittaminen

Materiaalit voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Mikäli tiedostosi ovat liian suuria (yli 10mb) on suositeltavaa  lähettää ne dropbox-linkkinä tai käyttää ilmaista WeTransfer -palvelua.

Toimittakaa materiaalin mukana selkeä mallikuva. Tiedostot on hyvä nimetä selkeästi. Tiedostototunniste (pdf, eps, zip tms.) on selkeyden vuoksi hyvä mainita esim. sähköpostiviestissä tai tilauksen yhteydessä.

Jos aineistot tai kuvat eivät ole 1:1 koossa, tulee siitä ilmoittaa selkeästi.

Mikäli teillä on kysyttävää em. asioista ja haluatte ohjeita tuotantoon tai aineistoihin liittyen, soittakaa numeroon 040 153 6660 / Markus Staaf tai lähetä tiedustelut sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Muita toimitusohjeita asiakkaalle

Mikäli asiakkaalle on toimitettu aikaisemmin tuotteita ja hän tilaa niitä lisää, on aikaisemman mallin toimittaminen tuotantoon suotavaa tuotteen mallintamiseksi.

Asennuksissa on tärkeää ilmoittaa etukäteen asennuspaikan kohde, korkeus, muu sijainti, yhteyshenkilöt sekä se, onko työkohteelle mahdollista nousta tikkailla (max 4 m), vai joutuuko työn suorittamaan nosturilla (erillisveloitus).

Lisäksi ennen asennustyötä selvitetään, pitääkö rakenteita purkaa ennen varsinaista asennustyötä. Suositeltavaa on, että asentajamme käy katsastamassa työkohteen ennen asennuksia, jottei asiakkaalle synny turhia lisäkustannuksia.

Ennen asennuksia on kartoitettava vanhojen teippien tai opasteiden poistotarpeet. Tarvittaessa vanhoista teipeistä tai kylteistä otetaan kuvat ja samalla selvitetään, kuinka paljon vanhoja teippejä tai opasteita on asennuskohteessa. Työkohteen mitat ja aiemmat kiinnitystavat on myös selvitettävä huolellisesti ennen asennuksia.

Säävaraukset on huomioitava asennuksissa. Esimerkiksi kovilla pakkasilla, vesisateessa tai kovalla tuulella ulkoasennukset eivät usein onnistu lukuun ottamatta valmisopasteiden asennuksia. Asiakkaan on hyvä kertoa tilauksen yhteydessä, tarvitaanko asennustöissä nosturia, sähkömiestä sähkökytkentöihin (valo-opasteet), kaivinkonetta (isot maahan kaivettavat opasteet, tolpat jne.) tai muita vastaavia erikoistoimenpiteitä.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Muuta huomioitavaa

Asiakkaan on aina tarkistettava vedos huolellisesti ennen tuotantovaihetta, jotta mahdolliset kirjoitus- tai kuvavirheet huomataan ennen tuotantovaihetta. Asiakkaalta veloitetaan virheellisen tekstin aiheuttama tuotanto, jos hän hyväksyy tuotteen vedoksen tuotantovaiheeseen laitettavaksi. Asiakas vastaa myös aina toimittamansa aineiston tekijäoikeudellisista seikoista.